nasz odlotowy ambasador

Z ogromną radością i dumą prezentujemy niezastąpionego sojusznika naszej fundacji. Dzięki jego zaangażowaniu, wsparciu oraz niezwykłej pasji do naszej misji, jesteśmy w stanie skutecznie realizować nasze cele. Poznajcie naszego niezwykłego Odlotowego Ambasadora, którego entuzjazm i oddanie sprawie są inspiracją dla nas wszystkich.

Prof. Michał o. zembala

Europejski specjalista w zakresie kardiochiurgii i chirurgii naczyniowej (FETCS) oraz transplantologii klinicznej. Ekspert w dziedzinie przezcewnikowego leczenia chorób zastawki aortalnej TAVI. Specjalizuje się w leczeniu chorych z ciężką niewydolnością serca, wykonując zarówno zabiegi transplantacji serca, wszczepienia sztucznych komór serca (LVAD) jak i sztucznego serca (TAH). Wykonał pierwszą w Polsce implantację sztucznego serca (Syncardia) oraz pierwsze udane retransplantacje serca, wprowadzając tę formę terapii do standardu postępowania w przypadku schyłkowej niewydolności przeszczepionego serca. Rozwinął metodę hybrydowej ablacji migotania przedsionków.

Źródło: https://www.michal-zembala.pl